Legal i Dret d’Empresa

lages5

Assessorament en totes les transaccions comercials i financeres relacionades amb l’àmbit d’actuació de l’empresa, que tingui implicacions legals de tipus mercantil, civil, administratiu i penal.
Serveis:

  • Mercantil: constitucions de societats, modificacions d’estatuts; fusions, absorcions i adquisicions; liquidacions i transformacions; diverses modalitats d’aportació de capital; fallides i suspensions de pagament; contractació mercantil i altres operacions societaris; casuística de les empreses familiars; confecció de Llibres d’Actes i de Socis; publicació de convocatòries i acords de Juntes Generales.
  • Civil: Assistència i assessorament en negociacions; contractes (arrendaments, compraventa, serveis…); reclamacions de quantitat; processos monitoris.
  • Administratiu: Al•legacions i recursos contra sanciones. Reclamacions Econòmiques Administratives. Recursos contra sancions de Tràfic.
  • Penal: Assessorament i assistència en tot tipus de procediments per delictes i faltes, indemnitzacions.

Serveis / Constitució de Societats

Des del mateix moment en que els nostres clients es plantegen la possibilitat d’iniciar un negoci, ens posem a la seva disposició per assessorar-lo sobre la forma d’empresa més adequada a la seva tipologia i circumstancies: Societat, empresari individual o societat civil? Societat limitada, Limitada Laboral, o Anònima?

Estudiem els millors avantatges econòmics, fiscals i laborals, així com la possibilitat de sol•licitat ajudes i subvencions i les fórmules per a finançar la inversió (leasing, presta’m, renting, hipoteca …).

Finalment, una vegada que s’hagi obtingut un nom per la societat podem constituir-la en 24 hores.