Assessorament i Gestió Laboral

lages4

La sensibilitat de l’àrea laboral en l’empresa i el que constantment està apareixent noves normes, fan que cada vegada més valuosa i necessària la participació d’un equip especialitzat de treball i de responsabilitat. Oferim una dedicació plena per a que totes les obligacions laborals quedin confiades amb nosaltres.
Serveis:

 • Elaboració de nòmines i segurs socials i el seu enviament telemàtic.
 • Aplicació i actualització de Convenis i normes laborals.
 • Tramitació d’altes, baixes i variacions laborals.
 • Inscripció d’Empreses en la Seguritat Social i posteriors modificacions (canvis administradors, nous codis de comptes de cotització …).
 • Altes en Mutualitats
 • Altes en autònoms i en altres règims especials.
 • Contractes de treball, prorrogues i renovacions, estudiant les diferents modalitats i possibles subvencions i bonificacions. Preavisos amb suficient antelació del venciment dels contractes.
 • Plans de Prevenció de Riscos.
 • Contractes i retribucions a directius.
 • Declaracions trimestrals IRPF mod. 110 i Declaració Anual mod. 190. Certificats de retencions i comunicació de dades al pagador.
 • Inspecciones laborals: assistència, defensa, contestació a requeriments, liquidacions i recursos.
 • Representació en Actes de Conciliació en el SMAC i procediments d’acomiat.
 • Auditories laborals. Estudis de costs de personal. Indemnitzacions.
 • Altres tràmits: vides laborals, certificats d’estar al corrent de pagament, tràmits en recaptació i aplaçaments, contractes i retribucions a directius, presentació d’ofertes de treball, tramitació de parts d’accidents.