Assegurances i protecció

lages7
Realitzem una estimació dels possibles riscos que podrien afectar a l’empresa determinant els capitals necessaris per a cobrir-los. Aquesta es la millor manera de portar a terme una adequada previsió contra possibles sinistres i evitar disminucions en el seu patrimoni. A partir d’aquí seleccionem del mercat les pòlisses que millor s’adapten a les necessitats de cobertura i que guarden millor proporció amb el cost de les primes.

Com a últim pas, en el cas de sinistre, assessorem als nostres clients per a que siguin compensats amb una indemnització suficient i merescuda pels mals soferts.
Serveis:

  • Garanties bàsiques que cobreixen mals causats als bens: Incendi, explosió, llamps, mals per aigua, inundacions, actes vandàlics, fenòmens atmosfèrics, fenòmens elèctrics, robo i espoliació, equips informàtics, ruptura de maquinaria, mals a mercaderies transportades, pèrdua de beneficis, etc.
  • Garanties per mals causats a tercers: Responsabilitat Civil de la explotació, de productes fabricats i/o subministrats, per treballs realitzats, desenal en la construcció, patronal, sobre bens confiats, etc.
  • Altres garanties: Assistència Sanitària, vida, plans de jubilació, plans de pensions, segurs col•lectius de accidentes, etc.